asociace mlok

Asociace Mlok

Asociace Mlok je nevládní nezisková umělecká organizace, která si klade za cíl vytvářet podmínky a poskytovat zázemí jednotlivcům i skupinám, činným v kulturním a neziskovém sektoru v České republice i v zahraničí.

Asociace Mlok působí v oblasti výzkumu, vzdělávání a aplikace informačních a komunikačních technologií, podporuje související aktivity a stimuluje inovativní kulturní a vzdělávací projekty v místním i v mezinárodním měřítku.The Mlok Association is a non-governmental, non-profit organization aiming to foster conditions and facilities for individuals and groups operating in the non-profit cultural sector in the Czech Republic and abroad.

The Mlok Association operates within the spheres of research, education and the application of communications technologies, supporting independent activities, and stimulating innovative cultural and educational projects with local and international scope.Členové asociace / Members
Miloš Vojtěchovský (předseda/president)
Petr Vrba (místopředseda/vice president)
Helena Čtyřoká (pokladník/treasurer)
další členové:
Michal Zbořil, Daniel Jakeš, Alexandra Krebsová.Kontakty/Contacts
adress: Asociace Mlok, Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1, Česká republika

Miloš Vojtěchovský: zvukac(at)centrum.cz , tel +420 608571881
Petr Vrba: petr.vrba(at)post.cz

Registrace/Registered at: Ministerstvo vnitra dne 4.8. 2004 pod č.j. VS11-1/08107/04-R
IČO: 26670500, DIČ: CZ26670500

Bankovní spojení/Bank account: KB 35-3690910207 / 0100
Datová schránka: mpyykfe

fb: https://www.facebook.com/AsociaceMlok