asociace mlok

front

Asociace Mlok je nevládní nezisková umělecká organizace, která si klade za cíl vytvářet podmínky a poskytovat zázemí jednotlivcům i skupinám, činným v kulturním a neziskovém sektoru v České republice i v zahraničí.

Asociace Mlok působí v oblasti výzkumu, vzdělávání a aplikace informačních a komunikačních technologií, podporuje související aktivity a stimuluje inovativní kulturní a vzdělávací projekty v místním i v mezinárodním měřítku.


The Mlok Association is a non-governmental non-profit organization that aims to create the conditions and provide facilities for individuals and groups operating in the non-profit cultural sector in the Czech Republic and abroad.

The Mlok Association operates within the spheres of research, education and the application of communications technologies, supporting independent activities, and stimulating innovative cultural and educational projects with local and international scope.


Členové asociace/Members:
Miloš Vojtěchovský (předseda/president), Petr Vrba (místopředseda/vice president, pokladník/treasurer), Alexandr Krestovský, Lloyd Dunn, Helena Čtyřoká, Michal Zbořil, Dagmar Šubrtová, Petr Stibral.

Kontakt/Contact: Asociace Mlok, Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1, Česká republika
kontakty:
Miloš Vojtěchovský - zvukac(at)centrum.cz , tel 0042 608571881
Petr Vrba: petr.vrba(at)post.cz

Registrace/Registered at: Ministerstvo vnitra dne 4.8. 2004 pod č.j. VS11-1/08107/04-R
IČO: 26670500, DIČ: CZ26670500

Bankovní spojení/Bank account: KB 35-3690910207 / 0100