asociace mlok

Přehled činnosti Asociace MLOK v roce 2018

V roce 2018 byly realizovány následující aktivity a projekty:

Stará síť na novou hudbu (koprodukce s o.s. Bludný kámen)

Ve spolupráci s dalšími pořadateli jsme připravili projekt zaměřený na formalizování a vytvoření pevné organizační sítě mezi městy Opava – Ostrava – Pardubice – Praha – České Budějovice – Brno, která efektivně využije cest zahraničních umělců, kteří projíždějí naším územím, a zároveň poskytuje možnost působení na posluchače v širším měřítku, než jsou případná jednotlivá vystoupení. Příležitost dává pochopitelně i umělcům domácím a také mezinárodním projektům.
Vystoupili zde: Jeremy Ternoy (F), Ivann Cruz (F), Peter Orins (F), Rouilleux (CZ), Jan Jirucha (CZ), Štěpán Janoušek (CZ), I love 69 popgejů (CZ)

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba.

Nejmilejší zvuky Prahy – Favourite sounds of Prague

Nejmilejší zvuky Prahy je pokračující projekt internetového portálu (http://www.sonicity.cz), který provozuje Asociace Mlok od roku 2008. Byl iniciován jako součást projektu ZIPP-Kulturstiftung des Bundes a v průběhu jeho existence jej doprovázela řada návazných aktivit (mj. Vysílání projektu Lucidní sny v síti EBU, výstava Zvukové prahy, a další). Stránky zaznamenávající zvukovou krajinu hlavního města Prahy, jsou formou komunitní platformy, která umožňuje zájemcům z řad veřejnosti umisťovat do archivu vlastní nahrávky a vytvářet tak zvukovou mapu pomíjejících zvukových atmosfér města. Od roku 2009 je podporován serverem občanského sdružení Multiplace a archivován Národní knihovou. Jde o otevřený projekt a archiv reflektuje široké spektrum osobních pohledů a poslechů.

Administrátorem projektu je Miloš Vojtěchovský. V roce 2012 přešel archiv na novou doménu http://www.sonicity.cz/. Ke konci roku 2018 obsahovala databáze 1060 záznamů.

Kurátor projektu za Mlok: Miloš Vojtěchovský

Pražský improvizační orchestr – sezóna 2018

Cílem projektu v roce 2018 bylo uskutečnění pěti veřejných vystoupení a to vždy s minimálně jedním významným zahraničním hostem.

Jednotlivé koncerty se uskutečnily: 4.3. Divadlo Ponec, 21.3. SNG Bratislava, 11.5. Atrium na Žižkově, 21.7. Nickelsdorf (AT), 9.11. Punctum a 16.11. Divadlo 29.

Seznam členů Pražského improvizačního orchestru v roce 2018: Michaela Antalová, Georgij Bagdasarov, George Cremaschi, David Danel, Ken Ganfield, Jan Jirucha, Michal Matějka, Lucie Páchová, Ivan Palacký, Patrik Pelikán, Vojtěch Procházka, Jaroslav Šťastný, Petr Vrba, Zdeněk Závodný, Michal Zbořil, Pavel Zlámal.

Zahraniční i domácí hosté v roce 2018: Paul Lovens (DE), Marcel Bárta (CZ), Barbora Čopáková, Xavier Charles (F), Václav Kalivoda (CZ), Dieter Kern (AT), Pasi Makela (FIN), Elia Moretti (I), Burkhard Stangl (AT), Tamara Wilhelm (AT), Žaneta Vítová (CZ).

Koncert v Ponci byl doprovázen ještě několika domácími tanečnicemi: Helena Arenbergerová, Lenka Bartůňková, Jana Novorytová, Roberta Štěpánková. K této pravidelné spolupráci došlo po úspěšném představení v Divadle Ponec, které má zájem v těchto pravidelných setkání PIO s taneční scénou ve svém divadle pokračovat.

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba

Berlín-Praha-Vídeň 2018

Nová koncertní série, kterou organizuje Asociace Mlok na různých místech Prahy, příp. mimo Prahu. V roce 2018 v této sérii deseti koncertních večerů a dvou workshopů vystoupilo množství zahraničních i domácích tvůrců:

Thomas Lehn (DE), Los Amargados (USA/CZ), Fokumé (CZ), Becoming /// Animal (UK/IT) , Cristián Alvear (CHL), Seijiro Murayama (JAP), Georgij Bagdasarov (RU/CZ), Bahnhoffreundschaft (CZ), Spermbankers (intl.), Lionel Dixit (CZ), TOC (F), Luigi Marino (IT), Michael Thieke (DE), ad.

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba

Pražský improvizační orchestr – 39. ročník Konfrontationen

Zahraniční výjezd PIO na legendární festival v rakouském Nickelsdorfu. Sestava PIO byla, na přání pořadatele, doplněna o několik domácích hráčů a koncert na hlavním podiu v sobotní večer si vysloužil bohaté ovace. Koncert byl natolik úspěšný, že PIO na základě tohoto vystoupení obdrželo pozvánku do USA na festival October Rvolution.

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba