asociace mlok

Přehled činnosti Asociace MLOK v roce 2012

V roce 2012 byly realizovány následující aktivity a projekty:

Výroční zpráva o projektech realizovaných v roce 2012

Asociace Mlok navazovala na předchozí spolupráci s dalšími kulturními subjekty aktivními v oblasti nekomerční kultury a umění v ČR i v zahraničí. Těchto cílů se snažíme dosáhnout důrazem na mezioborovou spolupráci umělců i institucí a na autonomní přístup k pojetí mediálního prostoru. Asociace usiluje o realizaci umělecky a společensky hodnotných projektů s dopadem na odbornou i laickou veřejnost ve formě: koncertů, galerijní prezentace, díla/akce ve veřejném prostoru a v prostoru internetu. Soustřeďujeme se především na oblasti soudobého umění, experimentání hudby a nových technologií.

Přehled realizovaných projektů v roce 2012

1. Stará síť na novou hudbu (koprodukce s o.s. Bludný kámen)
2. Galerie Díra
3. Nejmilejší zvuky Prahy
4. Mezioborová setkání hudebníků
5. Sinistral Tesla Opera (Soundexchange)
6. Slyšené krajiny Olgy Karlíkové

1. Stará síť na novou hudbu (koprodukce s o.s. Bludný kámen)

Ve spolupráci s dalšími pořadateli jsme připravili projekt zaměřený na formalizování a vytvoření pevné organizační sítě mezi městy Opava – Ostrava – Pardubice – Praha – České Budějovice – Brno, která efektivně využije cest zahraničních umělců, kteří projíždějí naším územím, a zároveň poskytuje možnost působení na posluchače v širším měřítku, než jsou případná jednotlivá vystoupení. Příležitost dává pochopitelně i umělcům domácím a také mezinárodním projektům. Jelikož projekt nezískal požadovanou finanční podporu, byli jsme nuceni původní plán radikálně minimalizovat a z původní představy uskutečnit v této „síti“ cca 10 koncertů ročně, které by se uskutečnily v každém městě zapojeném do této sítě, a závěrečného festivalu jsme zorganizovali pouze dva koncerty za finanční podpory Rakouského kulturního fóra v Praze.

11.5.2012. Alexandr Vatagin, Fabian Pollack, kteří uvedli živý soundtrack k filmu Die Strecke (Max Neufeld, 1927).

19.2.2012 Franz Hautzinger, Matija Schellander.

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba.

2. Galerie díra

Provoz Galerie díra byl zahájen v září 2012 jako zvukový site specific projekt Asociace Mlok realizovaný ve spolupráci s Galerií Školská. Zvuková galerie nabízí možnost seznámení se zvukovými kompozicemi, které vznikly většinou pro tento účel ve veřejném prostoru a českým a zahraničním umělcům možnost představit svoji práci se zvukem.

Galerie Díra, která je částečně zevnitř a zároveň v exteriéru se definuje jako rozhraní, jako průsečík mezi zvukovým umělcem, skladatelem, posluchačm a jedinečným architektonickým prostředí. Ale může také sloužit jako spojovací bod dalších volně propojených událostí. Vězí ve zdi Galerie Školská 28 s programem experimentální hudby, zvukového umění, přednášek, dílen, atd.

Infrastruktura sestává ze zvukového digitální přehrávače v interiéru galerie, ze kterého je přes zeď vyveden kabel, ke kterému se mohou návštěvníci připojit s vlastními nebo vypůjčenými sluchátky, a zvukový obsah v rozlišení mp3, nebo Wave, který mohou posluchači slyšet v době, kdy je dvorek Galerie přistupný veřejnosti. Prostředí ve kterém se Díra nachází. Kompozice jsou k poslechu v době, kdy je přístupný dvorek Školské 28.

V programu galerie byly doposud realizovány projekty: Krzysztofa Topolského a Lukasze Szalankiewicze, Miro Toth, Marcin Dymiter kteří byli zároveň residenty uměleckých pobytů Otevřeného studia v roce 2012 a 2011.

Organizace: Veronika Resslová, Miloš Vojtěchovský, Martin Blažíček
web: Martin Blažíček
http://galeriedira.cz/

3. Nejmilejší zvuky Prahy – Favourite sounds of Prague

Nejmilejší zvuky Prahy je pokračující projekt internetového portálu (http://www.sonicity.cz), který provozuje Asociace Mlok od roku 2008. Byl iniciován jako součást projektu ZIPP-Kulturstiftung des Bundes a v průběhu jeho existence jej doprovázela řada návazných aktivit (mj. Vysílání projektu Lucidní sny v síti EBU, výstava Zvukové prahy, a další.) Stránky zaznamenávají zvukovou krajinu hlavního města, jsou formou komunitní platformy, která umožňuje zájemcům z řad veřejnosti umisťovat do archivu vlastní nahrávky a vytvářet tak zvukovou mapu pomíjejících zvukových atmosfér města. Na konci roku 2012 obsahuje archiv 856 nahrávek. Od roku 2009 je podporován serverem občanského sdružení Multiplace a archivován Národní knihovou. Jde o otevřený projekt a archiv reflektuje široké spektrum osobních pohledů a poslechů.

Administrátorem projektu je Miloš Vojtěchovský. V roce 2012 přešel archiv na novou doménu http://www.sonicity.cz.

4. Mezioborová setkání hudebníků

Cílem mezioborových setkávání umělců z různých zemí je iniciovat nové kontakty, a rozvoj v oblasti současné elektroakustické a audiovizuální tvorby v ČR. Hlavním tématem projektu je svobodné umění improvizace, specifický koncept a žánr aktuální nekomerční umělecké tvorby, který je přítomný například v oboru akustické a elektroakustické hudební tvorby, ale i v oblasti audiovizuálních a zvukových umění. Projekt je zaměřen jednak na veřejnou produkci, ale hlavně na proces a dialogy mezi zúčastněnými. Formou série tvůrčích mezioborových setkání umělců z různých zemí (Francie, Rakousko, Slovensko, Japonsko, Velká Británie, Polsko, ČR atd.) bude možné navázat a rozšířit vzájemné kontakty a projekt by měl být platformou pro další intenzivnější spolupráci v budoucnosti. Z původně plánovaných čtyř se z nedostatečných finančních prostředků uskutečnila pouze dvě.

Třídenní dílna (s veřejnou prezentací), kterou vedl japonský kytarista Kazuhisa Uchihashi (23.3.–25.3.2012) a koncert mezinárodního tělesa Dunkeltherapie (SK, A, ČR) v divadle

Potrvá 20.10.2012.
Kurátor: Petr Vrba.

5. Sinistral Tesla Opera (nerealizováno – alernativní program v rámci Soundexchange)

Projekt Soundexchange vycházel z myšlenky síťového propojení různých evropských hudebních a soundartových sdružení podílející se na přípravě síťového projektu Sound Exchange. Byl realizován hlavním koordinátorem v Berlíně (Dock e.V.) ve spolupráci s Goethe Institutem a podpořen německou státní agenturou Kulturstiftung des Bundes. Projekt Sound Exchange spočíval v realizaci dílčích akcí, festivalů a dílen v osmi středo a východoevropských městech (Krakov, Bratislava, Tallinn, Vilnius, Budapest, Riga, Praha a Chemnitz), pražskou část produkovala Asociace Mlok pod dramaturgickým vedením Miloše Vojtěchovského.

V říjnu 2012 byly v Praze uvedeny v rámci pražské sekce programu následující projekty:
1. výstava zvukové instalace Výhybka Ivana Palackého a Filipa Cenka
2. třídenní dílna s Johnem a Evelyn Grzinich z Estonska
3. dílna zvukové tvorby s berlínským umělcem Udo Nollem a s bruselskou umělkyní Els Vieane.
4. ve spolupráci s galerií Tranzitdisplay panelová diskuze o industriálních krajinách a prostorech ve střední evropě „Lignitová mračna“ s londýnským hudebníkem, zvukovým umělcem a dokumentaristou Peterem Cusackem, Václavem Cílkem a Udo Nollem.
5. Třídenní festival Babel Prague v Arše, kde jeden večer byl produkován v rámci projektu Soundexchange
6. Jako výstup z celého dvouletého projektu byla vydána v Berlíně dvoujazyčná publikace Anthology of Experimental Music Cultures in Central and Eastern Europe 1950-2010, na přípravě české sekce se podílela Asociace Mlok

http://www.soundexchange.eu/
http://www.babelprague.cz/

(Původně plánovaný projekt opery o Nikolovi Teslovi nebylo možné realizovat z produkčních a finančních důvodů).

6. Slyšené krajiny Olgy Karlíkové

Mimo původní plán se asociace Mlok podílela na výstavě Slyšené krajiny Olgy Karlíkové, kterou jsme připravili spolu s dcerou O.Karlíkové Olgou Jeřábkovou a kurátorkou Dagmar Šubrtovou v Galerii Vysoké školy umělecko průmyslové v listopadu 2012. Audiovizuální instalace metaforicky navozuje přírodní scenérie, kde Olga Karlíková kreslila podle zpěvu ptáků své partitury. Prostorový zvuk provázel výhled do proměnlivého okna v krajině a divák mohl listovat virtuálním skicákem kreseb, promítaných na původní stůl, kde Karlíková pracovala. K výstavě bylo vydáno zvukové CD se zpěvem ptáků, jejichž hlasy se objevují na kresbách autorky. Výběr a nahrávky připravil Vít Zavadil. Doprovodný program představí ve dvou večerech témata spojená s životem a dílem této výrazné osobnosti českého výtvarného umění.

Autoři videa: Miloš Vojtěchovský, Lenka Dolanová, Michal Kindernay, Markéta Cilečková.

Předkládaný projekt byl realizován podle původního plánu. Doposud nerealizovaný projekt Tesla Opery byl nahrazen celkovým programovým blokem v rámci Babel Prague Festivalu a festivalu Soundexchange.

Zpracoval: Miloš Vojtěchovský, leden 2012

členové Asociace Mlok
Martin Blažíček, Veronika Resslová, Milos Vojtěchovský, Petr Vrba, Lloyd Dunn, Michael Delia, Alexander Krestovský