asociace mlok

Přehled činnosti Asociace MLOK v roce 2011

V roce 2011 byly realizovány následující aktivity a projekty:

Výstavní prostor Šedý pokoj

Projekt "Šedý pokoj - Grey Room" je výstavní prostor realizovaný v koprodukci s galerií Školská 28. Má zvláštní vchod ze dvorku a slouží jako alternativní výstavní, nebo pracovní místnost pro komorní instalace, projekce, které vyžadují zvláštní světelné, nebo prostorové podmínky, nebo pro přípravu instalace. Místnost s možností zatemnění o velikosti cca 30 čtverečních metrů s vysokým stropem je vhodná například pro video, nebo filmové projekce, nebo tiché zvukové instalace. Využití prostoru je možné propojit (po předběžné domluvě) také s možností technického zázemí (vybavení pro fotografickou dílnu s využití laboratoře pro práci s filmovým a fotografickým materiálem). Podmínky využití místnosti a podání projektů je možné konzultovat v galerii Školská 28 na adrese milos@skolska28.cz (tel. +420 296 325 066). Více na skolska28.cz/page.php?page=20.

Asociace Mlok ve spolupráci s galerií Školská 28 uspořádala v prostoru Šedý pokoj následující výstavy: Martin Blažíček – Sky blue, Audrey Ellis Fox - i have to wonder, Robert Vlasák – Rozhovor, Jan Prošek – Médium proměny, Petr Stibral – Lesní práce.

Zvukové prahy

5. - 30. 6. 2011, Galerie a klub K4, Celetná 20, Praha 1, www.k4klub.org
Akce je součástí doprovodného programu Pražského quadrienále 2011 (sekce PQ+).

Instalace vycházejí z kolektivního projektu “Zvukové prahy” a jsou zaměřeny na oblast zvukových umění a celkovou problematiku zvukového prostředí města. Tři audiovizuální instalace tvoří subjektivní aurální mapu Prahy a jsou inspirovány mezinárodním projektem “Nejmilejší zvuky Prahy”.

Instalace “Kartografie Prahy n.p.” je představena formou projekce webové stránky, vybavené aplikací pro google maps a zvukovou aparaturou.Aplikace umožňuje posluchačům nejen brouzdání virtuálními zákoutími Prahy, kam jste někdy sami už léta nezabloudili, ale hlavně si poslechnout náhrávky zvukových krajin a aktivně se účastnit přispěním vlastními nahrávkami. K výstavě bude připraven jeden workshop, kde se mohou zájemci seznámit s technikami nahrávání terénních nahrávek a editování zvuku.Webová stránka je vytvořena autorem projektu aporee.org Udo Nollem.

Martin Blažíček - Čítárna
Poslechová instalace, Kavárna Klubu K4

Zvuková instalace pro kavárnu K4 určená ke studiu a mimoděčnému poslechu. Jde o zvukové propojení kavárny v Celetné se zvukovým prostředím okolních knihoven a studoven.

Studiolo
Poslechová instalace

Zvuková instalace v utajených místností klubu K4 je určená k odpočinku a poslechu zvukového prostředí, přenášeného z jiné části budovy Univerzity, která tento prostor hostí.

Doprovodný program:

Zvuky na mapě města
Klub K4, 8. června 2011, 19.30

Miloš Vojtěchovský: Smrt obrazům. Ševelící ticha a prahy - filipika proti idolatrii paobrazů. M.V. přečte úryvek z obrazoboreckého manifestu, v němž jeho apokryfní autoři brojí proti imperializmu výtvarna, hegemonii nadnárodních korporací producentů obrazů a vůbec proti znečištění virálním spamem audiovizuality.

Pavel Klusák
Havrani a hitparády (zvuky, obrazy, příběhy)

“Pokud by vás to nějak trápilo, nemusíte tomu říkat hudba,” napsal skladatel John Cage k rozšířeným zvukovým zdrojům novodobého umění zvuku. Terénní nahrávky, tedy “field recordings”, vstoupily po konkrétní hudbě i na scénu klubové alternativy. Proč natáčí Chris Watson supy hodující na mršině zebry, jak zní vibrující ticho v Černobylu zachycené Jacobem Kierkegaardem?

Stanislav Abrahám - Michal Kindernay
Spectral Scenery (a-v performance)

Živý mix z terénních nahrávek a sampling v reálném čase převedený Michalem Kindernayem do sonografické projekce.

Asstma
Noční smyčky, Mumlání (zvukové experimenty)

Asstma je sólová kapela Filipa Jakše, v níž používá zvuky nahrávané v různých městech jako podklad pro své texty. Po období stráveném snahou o hutný hudební zvuk, nyní objevuje možnosti intimnějšího projevu. V poslední době se snaží o navázání na tradici fónické poezie, která má požadovaný účinek jen v recitované / nahrané podobě a v porovnání se zvukovým prostředím města, rozhovorů, strojů, těžko identifikovatelných zvuků, či zcela konkrétních míst. Asstma na večeru předvede ukázku “nočních smyček” - nepublikovaných pokusů o živé smyčkování pomocí hlasu - plechových zvuků, útržků slov, rozhovorů, či nahrávek z městského prostředí. Další ukázka bude část série “mumlání” v níž jde zejména o hudebně zpracovanou řeč konkrétních míst z Vídně.

Zvuková obydlí a další
Galerie Školská 28, 22. června 2011, 18.00

Komponovaný večer představí tři významné zahraniční tvůrce a umělecké iniciativy, zaměřené na zvuková umění a jeho přesahy do sociálního a environmentálního kontextu městského prostředí.

Udo Noll
aporee.org

Radio aporee je otevřené webové prostředí pro uměleckou aurální kartografii. Umožňuje digitálně uchovávat a sdílet zvukový materiál (terénní nahrávky, zvuky, mluvené slovo). Využívá také nové možnosti nabízené novou generací mobilních telefonů a komunikačních sítí, ukládání a přehrávání přes bezdrátové sítě a propojení zvukových a textových dat s prostředím Google mapy. Aporre poutník se může procházet virtuálními krajinami a listovat takřka všude na planetě záznamy a komentáři stovek cestovatelů a lovců zvuku. Archiv aporre maps dnes nabízí tisíce hodin záznamů a zvukových krajin od Sahary, Aljašky, až po plavbu po Sargasovém moři. Udo Noll (1966) je mediální umělec a programátor, žije a pracuje v Berlíně. Absolvoval studium fotografie a mediální technologie na kolínské Univerzitě aplikovaných věd. V roce 2006 založil projekt radio aporee.

Julia Eckhardt
Q-O2, Sounds of Europe

Projekt evropské sítě pro zvukové umění, fonografii a terénní nahrávky Evropský projekt ʻSounds of Europeʼ má za cíl vytvořit platformu pro podporu umění terénních nahrávek jak v hudební tvorbě, tak například v aplikovaných vědách a vědeckém výzkumu. Hlavními organizátory jsou umělecké iniciativy Q-O2 v Bruselu, MTG v Barceloně, IRZU v Ljubljaně a CRiSAP v Londýně. Q-O2 je dílna pro experimentální tvorbu zvukových umění a vznikla v roce 2006 z prostředí skupiny umělců, zaměřených na experimenty v současné hudební tvorbě. Q-O2 zkoumá a podporuje hlavně tři aktuální tendence v hudební sféře: poskutuje zázemí pro akustickou a elektronickou improvizaci a komponovanou skladbu, umění zvukové instalace a zvukové umění obecně. V rámci aktivit Q-O2 je provozován rezidenční program pro belgické a zahraniční umělce, tým Q-O2 se účastní projektů uskutečněných společně s dalšími zahraničními iniciativami a hlavně programově zajištuje a organizuje koncerty experimentální hudby přímo v prostorách Q-02 v centru Bruselu.

Matthew Sansom
Mêtis, městská zvuková koláž pro kvadrofonní zvuk

Nový projekt zhodnocuje zkušenost zvukové krajiny určitého místa. Vychází z dlouhodobé autorovy aktivity, založené na principech kompozice a performativity. Sansom klade důraz na kreativní dynamický proces naslouchání a zpracovává jej prostřednictvím jemných změn zdánlivě všedních zvukových světů. Používá například opakování a modulované transpozice, dotýkající se téměř hladiny ticha. Ve své zvukové performaci Sansom bude používat terénní nahrávky, nahrané v Praze během dvou předcházejích dní a bude je kombinovat s nahrávkami z projektu Favourite sounds of Prague. Matthew Sansom je britský zvukový umělec a hudební skladatel, působí jako pedagog na univerzitě v Surrey. Pracuje s teréními nahrávkami a “nalezenými” zvuky. Jeho site-specifické instalace a hudební performance zkoumají vlastnosti bezprostřední zvukové zkušenosti a naznačují i jejich matafyzické souvislosti. Ůčastnil se řady festivalů a symposií v USA, Jižní Koreji, Německu a Španělsku. Je autorem několika zvukových skulpturálních instalací například pro Huddersfield Contemporary Music Festival, River Colne Sculpture Trail a Liverpool City Council. Zde se inspiroval žánrem zvukových procházek (soundwalking) a jeho sochařské realizace ve veřejném prostředí jsou úzce propojeny se zvukovou krajinou konkrétního místa. Sansom se také zabývá improvizovanou hudbou, která byla námětem jeho doktorské práce na univerzitě v Sheffieldu. V Praze je na pozvání PQ 2011.

Během trvání instalace je ve dvoře Komunikačního prostoru Školská 28 možnost poslechnout si proměnlivou koláž terénních nahrávek a kompozic, komponovanou pro tuto lokaci. Příležitostně budou další zvukové asambláže k poslechu také na dalších místech v Praze.

Zvláštní site-specific sonické intervence
13. června, 23.00, park na Parukářce
21. června, 23.00, Nákladové nádraží Žižkov
28. června, 23.00, park Stromovka