asociace mlok

Přehled činnosti Asociace MLOK v roce 2016

V roce 2016 byly realizovány následující aktivity a projekty:

Stará síť na novou hudbu

(koprodukce s o.s. Bludný kámen)

Ve spolupráci s dalšími pořadateli jsme připravili projekt zaměřený na formalizování a vytvoření pevné organizační sítě mezi městy Opava – Ostrava – Pardubice – Praha – České Budějovice – Brno, která efektivně využije cest zahraničních umělců, kteří projíždějí naším územím, a zároveň poskytuje možnost působení na posluchače v širším měřítku, než jsou případná jednotlivá vystoupení. Příležitost dává pochopitelně i umělcům domácím a také mezinárodním projektům.
Jednotlivé koncerty a dílna uspořádané v Praze:

5.4.2016 Mikko Savela (FIN) – http://skolska28.cz/mikko-savela-solo-george-cremaschi-solo-krest-alba

14.4.2016 Mahir Kartal & Martin Alaçam (TUR/CZ) – http://skolska28.cz/mahir-kartal-martin-alacam

6.6.2016 Patrice Grente & Guillaume Gargaud (F) – http://skolska28.cz/patrice-grente-guillaume-gargaud

17.11.2016 Agnes Hvizdalek & Vojtěch Procházka (A/CZ) – http://skolska28.cz/agnes-hvizdalek-vojtech-prochazka-duo-yan-jun-petr-v...

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba.

Galerie Díra

Provoz Galerie díra byl zahájen v září 2012 jako zvukový site specific projekt Asociace Mlok realizovaný ve spolupráci s Galerií Školská. Zvuková galerie nabízí možnost seznámení se zvukovými kompozicemi, které vznikly většinou pro tento účel ve veřejném prostoru a českým a zahraničním umělcům možnost představit svoji práci se zvukem.

Galerie Díra, která je částečně zevnitř a zároveň v exteriéru se definuje jako rozhraní, jako průsečík mezi zvukovým umělcem, skladatelem, posluchačem a jedinečným architektonickým prostředí. Ale může také sloužit jako spojovací bod dalších volně propojených událostí. Vězí ve zdi Galerie Školská 28 s programem experimentální hudby, zvukového umění, přednášek, dílen, atd.

Infrastruktura sestává ze zvukového digitální přehrávače v interiéru galerie, ze kterého je přes zeď vyveden kabel, ke kterému se mohou návštěvníci připojit s vlastními nebo vypůjčenými sluchátky, a zvukový obsah v rozlišení mp3, nebo Wave, který mohou posluchači slyšet v době, kdy je dvorek Galerie přístupný veřejnosti. Prostředí, ve kterém se Díra nachází. Kompozice byly k poslechu v době, kdy je přístupný dvorek galerie Školská 28. Galerie Díra pokračovala ve své činnosti do října 2016, kdy se změnila dramaturgie galerie Školská 28.

Kurátor galerie Lloyd Dunn

web: Martin Blažíček – http://galeriedira.cz/

Nejmilejší zvuky Prahy – Favourite sounds of Prague

Nejmilejší zvuky Prahy je pokračující projekt internetového portálu (http://www.sonicity.cz), který provozuje Asociace Mlok od roku 2008. Byl iniciován jako součást projektu ZIPP-Kulturstiftung des Bundes a v průběhu jeho existence jej doprovázela řada návazných aktivit (mj. Vysílání projektu Lucidní sny v síti EBU, výstava Zvukové prahy, a další). Stránky zaznamenávající zvukovou krajinu hlavního města Prahy, jsou formou komunitní platformy, která umožňuje zájemcům z řad veřejnosti umisťovat do archivu vlastní nahrávky a vytvářet tak zvukovou mapu pomíjejících zvukových atmosfér města. Od roku 2009 je podporován serverem občanského sdružení Multiplace a archivován Národní knihovou. Jde o otevřený projekt a archiv reflektuje široké spektrum osobních pohledů a poslechů.

Administrátorem projektu je Miloš Vojtěchovský. V roce 2012 přešel archiv na novou doménu 

http://www.sonicity.cz/

Kurátor projektu za Mlok: Miloš Vojtěchovský

Pražský improvizační orchestr – sezóna 2016

Cílem projektu v roce 2016 bylo uskutečnění pěti veřejných vystoupení a to vždy s minimálně jedním významným zahraničním hostem.

Jednotlivé koncerty se uskutečnily: 6. 3., 30. 4., 14. 9. (Brno), 9. 10. a 29.11 2016.

Seznam členů Pražského improvizačního orchestru v roce 2016: Michaela Antalová, Georgij Bagdasarov, George Cremaschi, Jiří Durman, Ken Ganfield, Michal Matějka, Lucie Páchová, Ivan Palacký, Patrik Pelikán, Vojtěch Procházka, Jaroslav Šťastný, Petr Vrba, Zdeněk Závodný, Michal Zbořil, Pavel Zlámal.
Zahraniční i domácí hosté v roce 2016: Marcel Bárta (CZ), Jan Jirucha (CZ), Gianni Gebbia (I),  Romano Krzych (F), Dieter Kern (A), Christof Kurzmann (A), Lisa Mezzacappa (USA), Tomáš Mika (CZ), Elia Moretti (I), Biliana Voutchkova (BUL), Michal Wróblewski (CZ).
Dva z pěti uvedených koncertů v Praze byly doprovázeny ještě řadou domácích a zahraničních tanečnic a tanečníků: Manuella Lucia Tessi, Kateřina Dietzová, Jana Novorytová, Tereza Hradílková, Zuzana Sýkorová, Roman Zotov, Martina Hajdyla Lacová a další. K této pravidelné spolupráci došlo po úspěšném představení v Divadle Ponec, které má zájem v těchto pravidelných setkání PIO s taneční scénou ve svém divadle pokračovat.

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba

Živé aforismy: akustické kresby Milana Grygara

Cílem projektu bylo vytvoření interdisciplinárního představení využívajícího propojení taneční, hudební a výtvarné složky na základě inspirace akustickými kresbami Milana Grygara. Projekt byl nazkoušen během období červen–říjen 2016, kdy se na tvorbě základní struktury a estetického směřování podíleli tanečnice Jana Novorytová a Kateřina Dietzová a hudebníci George Cremaschi a Petr Vrba. Ke konzultacím a společné tvorbě byli pak do procesu přizváni světelný designer Tomáš Morávek a kostýmní výtvarnice Marie Gourdain. Celý proces byl podrobně konzultován přímo s Milanem Grygarem.

Celkem se uskutečnilo pět představení (včetně generální zkoušky): 3x Praha, 1x Ostrava, 1x Brno

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba

Moving Orchestra

Projekt Moving Orchestra je projekt založený na interakci různých uměleckých žánrů (tanec/pohyb, hudba a světelný prostor), který využívá site-specific lokací. Každý z večerů je setkáním několika tanečníků, hudebníků a světelného designera, kteří v různých formacích vytváří na jevišti přímo před očima diváků živá představení, která se inspirují architektonickým či světelným prostorem a atmosférou lokace. Cílem bylo uskutečnit alespoň čtyři site-specific představení v různých regionech České republiky na místech, která původně živému umění nesloužily, ale mají určitou silnou historii či svůj specifický ráz. Všechna čtyři představení (Roudnice nad Labem, Ostrava, Praha, Chomutov) tento cíl splnila neboť představení, z podstaty věci vždy premiérová (neboť sestava hudebníků i tanečníků a daná lokace se vždy obměňovala), se uskutečnila v klášteře, městských lázní, multifunkční aule (bývalý plynojem) a domě uměleckého průmyslu. Oživení těchto míst hudebně-tanečními intervencemi, které reagují na specificitu a krásu jednotlivých lokací, přináší divákovi jiný pohled a zážitek. 

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba

Projekt Plus

Galerie Projektplus na nádraží Holešovice byla založena v roce 2010. Využívá vitríny s otočnými válci pro vlakové jízdní řády v úzkém koridoru hlavní haly k výstavám současného vizuálního a konceptuálního umění. K přibližně šesti výstavám ročně časem přibyly doprovodné akce – koncerty a performance. V roce 2013 začala spolupráce s Asociací Mlok, která se podílí na organizaci. Od roku 2015 rozšiřuje výstavní prostor o atrium nádražní haly.

Projektplus získal  v roce 2016 podporu městské části Prahy 7

Přehled výstavy:

Eliška Perglerová, Města napětí  

Kurátorka Helena Čtyroká

Biomasha - Praděd Adolf

Tadeáš Kotrba a Jan Richtr, Mamonaku

Kurátorky za Mlok: Helena Čtyroká a Veronika Resslová

Doklady ke stažení 2016

PDF icon Listina přítomných z valné hromady