asociace mlok

Přehled činnosti Asociace MLOK v roce 2014

V roce 2014 byly realizovány následující aktivity a projekty:

Projekty 2014

1. Stará síť na novou hudbu (koprodukce s o.s. Bludný kámen)

Ve spolupráci s dalšími pořadateli jsme připravili projekt zaměřený na formalizování a vytvoření pevné organizační sítě mezi městy Opava – Ostrava – Pardubice – Praha – České Budějovice – Brno, která efektivně využije cest zahraničních umělců, kteří projíždějí naším územím, a zároveň poskytuje možnost působení na posluchače v širším měřítku, než jsou případná jednotlivá vystoupení. Příležitost dává i umělcům domácím a také mezinárodním projektům.

Jednotlivé koncerty uspořádané v Praze:

24.11.2014 Rishin Singh
06.10.2014 Ilia Belorukov
05.05.2014 Bonnie Jones
24.04.2014 Juho Laitinen
13.02.2014 Hector Rey

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba.

2. Galerie Díra

Provoz Galerie díra byl zahájen v září 2012 jako zvukový site specific projekt Asociace Mlok realizovaný ve spolupráci s Galerií Školská. Zvuková galerie nabízí možnost seznámení se zvukovými kompozicemi, které vznikly většinou pro tento účel ve veřejném prostoru a českým a zahraničním umělcům možnost představit svoji práci se zvukem.

Galerie Díra, která je částečně zevnitř a zároveň v exteriéru se definuje jako rozhraní, jako průsečík mezi zvukovým umělcem, skladatelem, posluchačm a jedinečným architektonickým prostředí. Ale může také sloužit jako spojovací bod dalších volně propojených událostí. Vězí ve zdi Galerie Školská 28 s programem experimentální hudby, zvukového umění, přednášek, dílen, atd.

Infrastruktura sestává ze zvukového digitální přehrávače v interiéru galerie, ze kterého je přes zeď vyveden kabel, ke kterému se mohou návštěvníci připojit s vlastními nebo vypůjčenými sluchátky, a zvukový obsah v rozlišení mp3, nebo Wave, který mohou posluchači slyšet v době, kdy je dvorek Galerie přistupný veřejnosti. Prostředí ve kterém se Díra nachází. Kompozice jsou k poslechu v době, kdy je přístupný dvorek Školské 28.

Kurátor galerie je Lloyd Dunn
web: Martin Blažíček
http://galeriedira.cz/

3. Nejmilejší zvuky Prahy – Favourite sounds of Prague

Nejmilejší zvuky Prahy je pokračující projekt internetového portálu (http://www.sonicity.cz), který provozuje Asociace Mlok od roku 2008. Byl iniciován jako součást projektu ZIPP-Kulturstiftung des Bundes a v průběhu jeho existence jej doprovázela řada návazných aktivit (mj. Vysílání projektu Lucidní sny v síti EBU, výstava Zvukové prahy, a další.) Stránky zaznamenávají zvukovou krajinu hlavního města, jsou formou komunitní platformy, která umožňuje zájemcům z řad veřejnosti umisťovat do archivu vlastní nahrávky a vytvářet tak zvukovou mapu pomíjejících zvukových atmosfér města. Na konci roku 2014 obsahuje archiv 916 nahrávek. Od roku 2009 je podporován serverem občanského sdružení Multiplace a archivován Národní knihovou. Jde o otevřený projekt a archiv reflektuje široké spektrum osobních pohledů a poslechů.

Administrátorem projektu je Miloš Vojtěchovský.

V roce 2012 přešel archiv na novou doménu http://www.sonicity.cz.

4. Mezioborová setkání hudebníků

Cílem mezioborových setkávání umělců z různých zemí je iniciovat nové kontakty, a rozvoj v oblasti současné elektroakustické a audiovizuální tvorby v ČR. Hlavním tématem projektu je svobodné umění improvizace, specifický koncept a žánr aktuální nekomerční umělecké tvorby, který je přítomný například v oboru akustické a elektroakustické hudební tvorby, ale i v oblasti audiovizuálních a zvukových umění. Projekt je zaměřen jednak na veřejnou produkci, ale hlavně na proces a dialogy mezi zúčastněnými. Formou série tvůrčích mezioborových setkání umělců z různých zemí (Francie, Rakousko, Slovensko, Japonsko, Velká Británie, Polsko, ČR atd.) bude možné navázat a rozšířit vzájemné kontakty a projekt by měl být platformou pro další intenzivnější spolupráci v budoucnosti.

Asociace Mlok se podílela na organizaci dvou festiválů tímto směrem zaměřených a to Kontra2punkt (ve spolupráci s magazínem A2) a HearMe (ve spolupráci s Bludný kámen o.s.)

http://kontra2punkt.klangundkrach.net/
http://plato-ostrava.cz/hearme/

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba.

5. Pražský improvizační orchestr – sezóna 2014

PIO je unikátní uskupení hudebníků, většinou žijících a tvořících v Praze, organizované Jaroslavem Šťastným, Petrem Vrbou a Georgem Cremaschim. Založení orchestru se datuje na podzim 2012. Asociace Mlok zorganizovala v roce 2014 čtyři koncerty PIO, kterým předcházely zkoušky souboru a to vždy s minimálně jedním významným zahraničním hostem.

Cílem projektu v roce 2014 bylo v prakticko-technické rovině uskutečnění pěti veřejných vystoupení a uskutečnění deseti zkoušek PIO. Přestože získal PIO nižší než plánovanou dotaci bylo uskutečněno pět koncertů (z toho jeden v Pardubicích), kterým předcházely zkoušky. To vždy s minimálně jedním významným zahraničním hostem. Zkoušek se podařilo tedy oproti plánu uskutečnit pouze pět a to z důvodu relativně vysoké finanční náročnosti uspořádání samostatné zkoušky nenavázané na koncert PIO a nižší než plánované dotace.

Jednotlivé koncerty se uskutečnily: 16.2., 26.4., 19.6. (Pardubice – nebylo hrazeno z grantu HMP), 16.7. a 13.11. 2014.

Seznam členů Pražského improvizačního orchestru v roce 2014: Michaela Antalová, Georgij Bagdasarov, Jorge Boehringer, George Cremaschi, Jiří Durman, Ken Ganfield, Jan Kulka, Michal Matějka, Lucie Páchová, Ivan Palacký, Patrik Pelikán, Jaroslav Šťastný, Lucie Vítková, Petr Vrba, Michal Zbořil, Pavel Zlámal.

Zahraniční i domácí hosté v roce 2014: Ab Baars (NL), Gregory Buttner (DE), Hans Falb (A), Matthew Goodheart (USA), Ig Henneman (NL), Ingrid Laubrock (DE/USA), Cristina Maldonado (MEX), Adrian Myhr (NO), Tomáš Procházka (CZ), Vojtěch Procházka (CZ), Tom Rainey (USA), Tore Sandbakken (NO), Dafne Vicente-Sandoval (F), Birgit Uhler (DE), Zdeněk Závodný (CZ).

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba.

Projekt Plus

Galerie Projektplus na nádraží Holešovice byla založena v roce 2010. Původně využíval 12 vitrín s otočnými válci pro vlakové jízdní řády v úzkém koridoru hlavní haly k výstavám současného vizuálního a konceptuálního umění. K přibližně 6 výstavám ročně časem přibyly doprovodné akce – koncerty a performance. V roce 2013 se podařilo navázat spolupráci s sasociací MLOK která se podílí na organizaci. Od roku 2015 rozšiřujeme výstavní prostor o atrium nádražní haly.

Projektplus získal v roce 2015 podporu městské části Prahy 7.

Nádražní budova z 80. let, ve které byla také restaurace Kompas, dnes jako veřejný prostor skomírá. Subjekty pronajímající si jednotlivé stánky a zaplňující je podivným sortimentem se často mění a místo se stalo útočištěm lidí bez domova a narkomanů. Věříme, že Projektplus přispívá k oživení nádražní haly a kromě své role off - space prostoru pro výstavy současného umění využívá přirozeným způsobem zájmu cestujících a výše zmíněných sociálních skupin, propojuje je s uměleckou komunitou a reaguje na konkrétní místo. Do budoucna počítáme s navázáním spolupráce s některou s organizací pro bezdomovce.

Doposud se zde uskutečnilo 22 výstav umělců napříč generacemi, nejstarším účastníkem projektu se stal Jaromír E. Brabenec (1934). Podařilo se zorganizovat také několik výstav zahraničních umělců z Japonska, Koreje, Švýcarska, Litvy a Skotska a koncertů rezindentů Galerie Školská 28, např. Ewy Justky a Pétera Szabó . Na sklonku roku 2012 se odehrála prezentace s názvem Kulturní stanice, zabývající se možnostmi přeměny nádražních budov v kulturní centra. V letech 2012 až 2014 se Projektplus zapojil do programu pražského festivalu Fotograf.

Galerie Projektplus využívá také otočné válce pro jízdní řády na nádraží Roztoky k občasným výstavám nebo performativním akcím, které reagují na místní situaci. V roce 2014 se uskutečnila například akce Janka Rouse (někdy to vypadá jakoby se vůbec nic nedělo), pro rok 2015 plánujeme výstavu Dany Recmanové, která se zabývá využitím informačních technologií k selekci Židů do transportů.