asociace mlok

2019

V roce 2019 byly realizovány následující aktivity a projekty

1. Stará síť na novou hudbu (koprodukce - o.s. Bludný kámen)
Ve spolupráci s dalšími pořadateli jsme připravili projekt zaměřený na formalizování a vytvoření pevné organizační sítě mezi městy Opava – Ostrava – Pardubice – Praha – České Budějovice – Brno, která efektivně využije cest zahraničních umělců, kteří projíždějí naším územím, a zároveň poskytuje možnost působení na posluchače v širším měřítku, než jsou případná jednotlivá vystoupení. Příležitost dává pochopitelně i umělcům domácím a také mezinárodním projektům.
Vystoupili: Joke Lanz (CH), Christian Weber (CH), Tripes (F), Michel Doneda (F), Michal Zbořil (CZ), Jára Tarnovski (CZ), Veronika Hladká (CZ)
Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba.

2. Nejmilejší zvuky Prahy – Favourite sounds of Prague

Nejmilejší zvuky Prahy je pokračující projekt internetového portálu (http://www.sonicity.cz), který provozuje Asociace Mlok od roku 2008. Byl iniciován jako součást projektu ZIPP-Kulturstiftung des Bundes a v průběhu jeho existence jej doprovázela řada návazných aktivit (mj. Vysílání projektu Lucidní sny v síti EBU, výstava Zvukové prahy, a další). Stránky zaznamenávající zvukovou krajinu hlavního města Prahy, jsou formou komunitní platformy, která umožňuje zájemcům z řad veřejnosti umisťovat do archivu vlastní nahrávky a vytvářet tak zvukovou mapu pomíjejících zvukových atmosfér města. Od roku 2009 je podporován serverem občanského sdružení Multiplace a archivován Národní knihovou. Jde o otevřený projekt a archiv reflektuje široké spektrum osobních pohledů a poslechů.
Administrátorem projektu je Miloš Vojtěchovský. V roce 2012 přešel archiv na novou doménu http://www.sonicity.cz. Ke konci roku 2019 obsahovala databáze 1091 záznamů.
Kurátor projektu za Mlok: Miloš Vojtěchovský

3. Pražský improvizační orchestr – sezóna 2019

Cílem projektu v roce 2019 bylo uskutečnění čtyř veřejných vystoupení a to vždy s minimálně jedním významným zahraničním hostem.
Jednotlivé koncerty se uskutečnily: 23.3. Divadlo Ponec, 6.6. GHMP Dům U Kamenného zvonu, 10.10. Atrium Žižkov a 26.11. NG Veletržní palác.
Seznam členů Pražského improvizačního orchestru v roce 2019: Michaela Antalová, Georgij Bagdasarov, George Cremaschi, David Danel, Ken Ganfield, Jan Jirucha, Michal Matějka, Lucie Páchová, Ivan Palacký, Patrik Pelikán, Vojtěch Procházka, Jaroslav Šťastný, Petr Vrba, Zdeněk Závodný, Michal Zbořil, Pavel Zlámal.

Zahraniční i domácí hosté v roce 2019: Burkhard Beins (DE), Axel Dörner (DE), Marcel Bárta (CZ), Barbora Polyxena Nowak (CZ), Jana Havláková (CZ), Xavier Charles (F), Štěpán Janoušek (CZ), Václav Kalivoda (CZ), Jérôme Noetinger (F), Daniel Meier (CZ), Andrea La Rose (USA), Renata Raková (CZ).
Koncert v Ponci byl doprovázen Chen Nadler, hostující tanečnicí z Izraele, a ještě domácími tanečnicemi Lenkou Bartůňkovou, Janou Novorytovou a v Praze usazeným Romanem Zotovem. K této pravidelné spolupráci došlo po úspěšném představení v Divadle Ponec, které má zájem v těchto pravidelných setkání PIO s taneční scénou ve svém divadle pokračovat.
Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba

4. Berlín-Praha-Vídeň 2019
Koncertní série, kterou organizuje Asociace Mlok na různých místech Prahy, příp. mimo Prahu. V roce 2019 v této sérii deseti koncertních večerů a dvou workshopů vystoupilo množství zahraničních i domácích tvůrců:
Burkhard Stangl (AT), DPV trio (DE/CZ), White Wigwam (CZ), Kurt Liedwart (RU), Agnes Hvizdalek (AT/NO), Poisonous Frequencies & Joke Lanz (AT/CZ/CH), False Trance (CZ), IQ+1 (CZ), Muddersten (NO/SWE), Zdeněk Závodný (CZ), Franz Hautzinger (AT), Dieter Kern (AT), Ricarda Cometa (ARG), Josef Celjak (CZ) ad.
Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba

5. Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond
Asociace Mlok se podílela na organizaci mezinárodní mezioborové konference Murmurans Mundus, zaměřené na aktuální otázky spojené s oborem akustická ekologie  z hlediska umění, sociálních a přírodních věd.

Více informací: http://murmurans.ujep.cz/
https://agosto-foundation.org/cs/murmurans-mundus-za-sonickou-ekologii

Kurátor projektu za Mlok: Miloš Vojtěchovský

6. Sonic Circuits
Asociace Mlok spolukurátorovala doprovodný program Sonic Circuits, který rozšířil výstavu Zvuky / Kódy / Obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění o sérii představení a akcí, které se konaly buď v přednáškovém sále expozice v Domě U Kamenného zvonu, v baletním sále paláce Colloredo-Mansfeld nebo ve veřejném prostoru. Jednotlivé večery nabídly návštěvníkům jedinečnou možnost seznámit se s mnohotvárnou tvorbou českých i zahraničních autorů. Někteří pracují se zvukem v rozměru výtvarného umění, jiní zvuk tématizují v časoprostorových, matematických, performativních nebo společenských kontextech. Série Sonic Circuits byla nejen sondou do aktuální situace českého zvukového umění, ale i šancí nahlédnout do mezinárodní scény zvukového a audiovizuálního umění.
Více informací: https://agosto-foundation.org/cs/sonic-circuits

Kurátor projektu za Mlok: Miloš Vojtěchovský

Činnost Asociace Mlok, z.s. v roce 2019 finančně podpořilo Hlavní město Praha a Ministerstvo kultury ČR.