asociace mlok

Přehled činnosti Asociace MLOK v roce 2020

V roce 2020 byly realizovány následující aktivity a projekty:

2020

V roce 2020 byly realizovány následující aktivity a projekty

1. Nejmilejší zvuky Prahy – Favourite sounds of Prague
Nejmilejší zvuky Prahy je pokračující projekt internetového portálu (http://www.sonicity.cz), který provozuje Asociace Mlok od roku 2008. Byl iniciován jako součást projektu ZIPP-Kulturstiftung des Bundes a v průběhu jeho existence jej doprovázela řada návazných aktivit (mj. Vysílání projektu Lucidní sny v síti EBU, výstava Zvukové prahy, a další). Stránky zaznamenávající zvukovou krajinu hlavního města Prahy, jsou formou komunitní platformy, která umožňuje zájemcům z řad veřejnosti umisťovat do archivu vlastní nahrávky a vytvářet tak zvukovou mapu pomíjejících zvukových atmosfér města. Od roku 2009 je podporován serverem občanského sdružení Multiplace a archivován Národní knihovou. Jde o otevřený projekt a archiv reflektuje široké spektrum osobních pohledů a poslechů.

V roce 2012 přešel archiv na novou doménu http://www.sonicity.cz.
Ke konci roku 2020 obsahovala databáze 1155 záznamů.

Kurátor projektu za Mlok: Miloš Vojtěchovský

2. Pražský improvizační orchestr – sezóna 2020

Vzhledem k tomu, že PIO v roce 2020 i přes obecně nepříznivou situaci s pandemií Covid-19, což pro PIO znamenalo dva zrušené koncerty, odehrál nakonec koncertů šest, jednalo se paradoxně o doposud nejúspěšnější sezónu. Tento rok se PIO zaměřil na nazkoušení a realizaci skladeb legendárního skladatele a saxofonisty Anthonyho Braxtona, které v různých obměnách provedl na třech místech (v Praze, Boskovicích a Pardubicích) a to vždy s drobně obměněným ansámblem, který pro tento program tvořili i špičkoví jazzoví hráči, kteří buď s PIO hráli dříve jen vyjímečně (jako saxofonista Marcel Bárta) anebo to byla jejich premiéra (například kytarista David Dorůžka). Letních měsíců PIO využilo k uspořádání malého třídenního festivalu nazvaného PIO DYNAMO, kdy PIO vystoupilo každý večer s jiným programem a v adekvátní sestavě. Nejdříve v české premiéře zazněla skladba Rope, kterou složil Petr Vrba a je k poslechu i na debutovém dvojalbu. Druhý věčer zazněla v premiéře elektroakustická kompozice kdy ansámbl tvořilo šest hráčů na elektronické nástroje a dva bubeníci (Elia Moretti a víděňský host Dieter Kern). Poslední večer zněly v repríze skladby Anthonyho Braxtona. Program byl každý den doplněn ještě několika menšími uskupeními tvořenými hráči PIO. V některých případech se jednolo o hudebně-taneční improvizace, které se odehrávaly vždy v jiném, vizuálně či akusticky zajímavém prostoru, kterých Altou využívaná Invalidovna skýtá poměrně velké množství. Zahraničním hostem, který otvíral každý den svou zvukovou performancí byl tentokrát Martin Howse, resident nadace Agosto Foundation, která se drobně podílela na realizaci tohoto malého festivalu zasvěceného koncertům, zvukovému umění, videu, elektronické hudbě a hudebně-pohybovým improvizacím pod kuratelou Pražského improvizačního orchestru.

Jednotlivé koncerty se uskutečnily v těchto místech a termínech:

5.3. Praha - Hybernská,
22.-24.8. Praha - Alta,
18.9. Boskovice - Prostor,
4.12. Pardubice – Divadlo 29 (online stream).
Domácí a zahraniční hosté v roce 2020: Marcel Bárta – saxofony, David Danel – housle, David Dorůžka – kytara, Dieter Kern (AT) – bicí, Pasi Mäkelä (FIN) – kytara, vokál, Patrik Pelikán – saxofon, elektronika, Renata Raková – klarinet, Andrea La Rose (USA) – flétny, Michaela Turcerová (SK) – saxofon, Michal Wroblewski – saxofon, basklarinet.
Jeden z koncertů v pražské Inalidovně, v prostoru spravovaném Altou, byl doprovázen ještě dvěma tanečnicemi a jedním tanečníkem: Tina Afyian Breiová (IZR), Jitka Čechová a Radim Klásek.

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba

3. Berlín-Praha-Vídeň 2020
Přes komplikace způsobené pandemií Covid-19, jsme uspořádali přes dvacet jednotlivých vystoupení, včetně premiérových spoluprací a dvou workshopů, s primárním zaměřením na volnou improvizaci, současnou kompozici, free jazz a další spřízněné žánry.V roce 2020 v této sérii vystoupilo množství zahraničních i domácích tvůrců:
Rhizom Figthers, Frisk, Paed Conca (CH), Steve Buchanan (USA), REK, Stef Kett (UK), Anla Courtis (ARG), Ragequit (F), Austerlitz, Carmen Biliardi (CZ/I), Lionel Dixit, Pasi Mäkelä & Rickey Mouse Fun House (FIN/MEX/CZ/SK/I), Klangschatten (DE/CZ), George Cremaschi (USA) ad.

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba

4. Sousedi - pokračování
Asociace Mlok zajistila pokračování spolupráce polských hudebníků s Petrem Vrbou (Matylda Gerber, Mikolaj Trzaksa aj.), spolupráce s klubem Firlej (Vratislav).

5. BioTroja
Ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy byly uskutečněny kulturní akce (dílny, koncerty) v zahradě Trojského zámku.
Počátkem roku 2020 jsme navrhli koncepci a začali realizovat dlouhodobý projekt BIO TROJA s podtitulem "místo pro kompostování kultury". Byla to reakce na aktuální situaci životního prostředí a projev vědomí o zhoršující se ekologické situaci a krizi klimatu. Trojský zámek, jeho rozlehlé zahrady a blízké okolí bychom chtěli využít jako prostor (laboratoř), který by pro svou polohu v krajině i díky společenským a kulturním kontextům, jež jsou s ním provázány, představoval ideální místo pro setkávání a spolupráci odborníků i laiků z oblastí výtvarného umění, hudby, vědy, botaniky, antropologie nebo ekologie. Galerie hlavního města Prahy zhodnocuje lokalitu v pražské části Troja. Projekt otevírá nové formy spolupráce s organizacemi i jednotlivci, umělci a odborníky zejména z oblasti přírodních věd. Jedná se o příklad aktivního přístupu k uvažování o environmentálních kontextech, který je primárním imperativem dneška nejen ve sférách umění, kultury, ekonomiky, ale i života obecně.

Další informace: https://www.ghmp.cz/bio-troja/co-je-bio-troja/

V roce 2020 činnost Asociace Mlok, z.s. finančně podpořili: Hlavní město Praha ( https://www.praha.eu/jnp/) a Ministerstvo kultury ČR (https://www.mkcr.cz/)