asociace mlok

Přehled činnosti Asociace MLOK v roce 2022

V roce 2022 byly realizovány následující aktivity a projekty:

Projekty 2022

1. Nejmilejší zvuky Prahy – Favourite sounds of Prague
Nejmilejší zvuky Prahy je pokračující projekt internetového portálu (http://www.sonicity.cz), který provozuje Asociace Mlok od roku 2008. Byl iniciován jako součást projektu ZIPP-Kulturstiftung des Bundes a v průběhu jeho existence jej doprovázela řada návazných aktivit (mj. Vysílání projektu Lucidní sny v síti EBU, výstava Zvukové prahy, a další). Stránky zaznamenávající zvukovou krajinu hlavního města Prahy, jsou formou komunitní platformy, která umožňuje zájemcům z řad veřejnosti umisťovat do archivu vlastní nahrávky a vytvářet tak zvukovou mapu pomíjejících zvukových atmosfér města. Od roku 2009 je podporován serverem občanského sdružení Multiplace a archivován Národní knihovou. Jde o otevřený projekt a archiv reflektuje široké spektrum osobních pohledů a poslechů. V roce 2012 přešel archiv na novou doménu http://www.sonicity.cz.

Ke konci roku 2022 obsahovala databáze 1250 záznamů.
Kurátor projektu za Mlok: Miloš Vojtěchovský

2. Pražský improvizační orchestr – sezóna 2022
Tento rok se PIO zaměřil na nazkoušení a realizaci skladeb legendárního skladatele a klávesisty, asi nejdůležitějšího představitele tzv. afrofuturismu, Sun Ra, které v různých obměnách provedl na dvou místech v Praze (Divadlo Alfred ve dvoře a Kapmus Hybernská) a to vždy s drobně obměněným ansámblem, který pro tento program tvořili i špičkoví jazzoví hráči, kteří buď s PIO hráli dříve jen vyjímečně (jako saxofonisté Marcel Bárta nebo Michal Wroblewski). Letních měsíců PIO využil k uspořádání třetího ročníku malého festivalu nazvaného PIO DYNAMO, kdy PIO vystoupilo každý večer s jiným programem a v adekvátní sestavě. Kromě zmiňovaných skladeb legendárního Sun Ra, PIO reprízoval program založený na grafických partiturách Milana Grygara. Program byl každý den doplněn ještě několika menšími uskupeními tvořenými hráči PIO či hostujícími hudebníky a performerkami. V létě uskutečnil PIO ještě jeden specielní koncert a to open air provedení opus magnum grafických partitur a to Treatise Cornelia Cardewa během banskoštiavnického festivalu n:ear, což bylo součástí individuálního projektu v rámci výzvy Odboru mezinárodních vztahů MK ČR. Loňský program zaměřený na tvorbu Charlese Minguse pak PIO ještě koncem roku zopakoval na pozvání v pardubickém Divadle 29.

Jednotlivé koncerty se uskutečnily v těchto místech a termínech: 14.3. Praha – Ponec, 21.-23.7. Banská Štiavnica – n:ear, 5.-6.8. Praha – Alfred ve Dvoře, 25.11. Pardubice – Divadlo 29 a 7.12. Praha – Kampus Hybernská.

Domácí a zahraniční hosté v roce 2021: Axel Dörner (DE) – trumpeta, Veronika Mayer (AT) – elektronika, Marcel Bárta – saxofony, David Danel – housle, Elia Moretti (I) – bicí, vibrafon, Dieter Kern (AT) - bicí, Pasi Mäkelä (FIN) - perkuse, Anežka Matoušková - hlas, Andrea La Rose (USA) – flétny, Michaela Turcerová (SK) – saxofon, Michal Wroblewski – saxofon, basklarinet.
Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba

3. Berlín-Praha-Vídeň 2022
Díky laskavé podpoře z MK a HMP, a take díky využití strategické polohy Prahy, resp. České republiky, jsme původní plán dokonce překročili a celkem jsme uspořádali téměř čtyřicet jednotlivých vystoupení, s primárním zaměřením na volnou improvizaci, současnou kompozici, elektronický experiment, free jazz a další spřízněné žánry, včetně premiérových spoluprací a dvou workshopů (letos dvoudílný, zaměřený na práci s elektronickými instrumenty pod vedením srbské hráčky Marjii Balubdžič aka Umbra a ve spolupráci s dalšími hráči). Avizovaným cílem bylo prezentovat domácímu publiku minimálně dvě desítky domácích i zahraničních hudebníků a přispět tím ke zvýšení domácí (nejen) improvizační scény na evropskou úroveň. Kromě českých hudebníků a hudebnic vystoupilo během naší série osmnáct zahraničních hudebníků/ic celkově z osmi zemí (nejvíce z Rakouska a Francie).
Výpis jednotlivých koncertních večer:
18.2. České Budějovice – Světadíl: Babylon Ely, Kesherul neg pineg (FR/CZ)
19.2. Praha – Punctum: FRISK, Kesherul neg pineg (FR/CZ), So sner (AT/DE)
10.3. Ostrava – Dock: Boyse, Daniel Skála & spol.
11.3. Praha - Underdogs: White Wigwam, Michal Cáb, Boyse, Psychedelische Weihnatchten
7.4. Praha – Punctum: Radek Kopel
21.4. Olomouc – 15 Minut Music Club: Umbra (SRB), Djs 1a1, DJ Škrtím srnky (SK), WW
22.4. Hranice – Karnola: Umbra (SRB), Djs 1a1, DJ Škrtím srnky (SK), White Wigwam
+ elektronický workshop (I poopoo on your juju 1.)
23.4. Zlín – Jedním tahem: Umbra (SRB), Djs 1a1, DJ Škrtím srnky (SK), White Wigwam
12.5. Praha – Punctum: Sébastien Branche (F), P:Y:G (AT), Charles/Kern/Vrba (F/AT/CZ)
18.6. Praha – Punctum: Martin Brandlmayr (AT), Petr Vrba
17.9. Praha – Punctum: Ondrej Zajac (SK)
6.10. Brno – dinn: Tomáš Vtípil & Štefan Szabó (SK), Jérôme Noetinger (FR) & vrrrbitch
30.10. Praha – Punctum: Marija Balubdžič (SRB), Eva Krhutová, Jiří Mareček, Martin Sýkora, Tibor Kulčár + elektronický workshop (I poopoo on your juju 2.)
30.11. Ostrava – Peterswald strasse: Marcelo dos Reis & Luis Vicente (PT), Pasi Mäkelä (FIN)
1.12. Černošice – Ferenc Futurista: Marcelo dos Reis & Luis Vicente (PT), Pasi Mäkelä
2.12. Praha – Čítárna Unijazz: Marcelo dos Reis & Luis Vicente (PT)
3.12. Praha – Punctum: Tomáš Vtípil, Ruinu
19.12. Praha – Kamenická 48: Jakub Švejnar, Rolba feat. Jena Jang (KOR)

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba

4. Já, kimči
Cílem bylo zajistit tvůrčímu týmu ideální podmínky pro vytvoření intermediálního formátu performance pro projekt Já, kimči, který divákům umožní nový typ audiovizuálního zážitku na pomezí stylizované autobiografie, společenské analýzy a fiktivního příběhu s použitím dokumentárních prvků. Dále bylo kromě premiéry naplánovano čtveré uvedení repríz, z toho jednou v pardubickém Divadle 29, i v tom se záměr podařilo naplnit.
Na společenské rovině si autoři si kladli za cíl spíše pootočit běžný úhel pohledu mimo zavedené kategorie v rámci kterých jsme zvyklí o věcech hovořit či přemýšlet. A to prostřednictvím bohatého humorného jazyka, který je hravý i ostrý zároveň a mezi těmito polohami často osciluje. Cílem byl divákův smích, který utne moment, v němž mu zatrne, který je opět po chvíli přerušen smíchem. A divákova nejistota, co že to vlastně sleduje, umocněná žánrovou trojkombinací, která umožňuje dále pracovat na bohatosti významů prostřednictvím paralely hudby, slova / hlasu, a videa, ale také jejich polarizace, negace, či vzájemného zpochybnění vedoucího k posunu v interpretaci. Vzhledem k tomu, že obě prosincové reprízy byly vyprodané (diváci seděli i na schodech), inscenace byla vybrána i do přehlídky Malá inventura a premiéra se setkala s velmi pozitivními kritikami (viz dále v textu mediální ohlasy), můžeme snad říci, že nějakým způsobem se týmu podařilo alespoň přiblížit k tomuto cíli a každopádně zaujmout jak diváky, tak i kritiky.
Uskutečněná představení:
26. 9. 2022 Praha – divadlo Alfred ve dvoře - premiéra
27. 9. 2022 Praha – divadlo Alfred ve dvoře - repríza
3. 11. 2022 Praha – Divadlo 29 - repríza
5.-6. 12. 2022 Praha – divadlo Alfred ve dvoře - reprízy

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba

5. LyrArkestra+
Cílem projektu bylo, kromě aktuální interpretace grafických partitur a jejich rekontextualizaci technologiemi 21. století, vytvoření kreativní platformy pro domácí elektronickou scénu napříč městy ČR. V praktické rovině se jednalo o zajištění pravidelných zkoušek a šesti koncertů.
Během realizace se postupně ustálil aktuální tým hráčů na syntezátor Lyra 8 v počtu šesti lidí: Daniel Jakeš, Martin Nábělek, Michal Zbořil, Tomáš Knoflíček, Ken Ganfield a Petr Vrba. Vizuální rovinu měla na starosti Eliška Kociánová. Během úvodních pracovních dílen a následných zkoušek jsme pro první fázi projektu vybrali tři grafické partitury Milana Adamčiaka, které ansámbl interpretoval jak hudebně tak vizuálně:
1. Duo, 1965;
2. Mosaica per organo, archi e percussioni, 1968;
3. Konfigurácie pro velký orchestr, 1970.
Dle původně plánovaného harmonogramu jsme v polovině realizace, tj. po třech provedeních, provedli evaluaci aktuálního stavu a tomu podrobili nasledný program. To znamenalo po prvních třech provedení zkrácení druhé a naopak prodloužení třetí partitury. Celkově má nyní program 46 minut.
Ve vizuální rovině nám uplynulé období a spolupráce s Eliškou Kociánovou pomohly ujasnit si představy o vizuálním pojetí projekce ve vztahu k Adamčiakovu dílu a audiu. Současná projekce je vizuálně působivá, nicméně se výrazně vzdaluje od původních partitur. Video tak sice zůstává nedílnou součástí LyrArkestra+, v budoucnu však bude potřeba se více soustředit na původní partitury či jejich části a budeme proto pro zpracování projekce v další fázi hledat někoho nového. Momentálně komunikujeme s videotvůrkyněmi z Mexika a Indie, Cristinou Maldonado a Keyou Singh, které jsou obě usazeny v Praze.

Jednotlivá provedení se uskutečnila:
7. 4. 2022 Punctum, Praha
8. 4. 2022 Fiducia, Ostrava
9. 4. 2022 Matiční dům, Opava
2. 6. 2022 ÚHV FF, Masarykova univerzita, Brno
3. 6. 2022 Muzeum umění Olomouc, Olomouc
4. 6. 2022 PPPilot, České Budějovice
+ zkoušky a pracovní dílny vždy poslední neděli v měsíci

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba

6. Rickey Mouse Fun House
Projekt splnil plánovaný záměr a to vytvoření „originálního kabaretního představení“ Rickey Mouse Fun House (dále jen RMFH), v tomto roce nazvané Night at the Mouseleum, které lehce navazovalo na loňské uvedení RMFH. Výsledné Night at the Mouseleum kombinuje divoké a překvapivé hudební improvizace s absurdně laděnými komediálními výstupy, které v sobě však nesou prvky ostré sociální kritiky. Tomu je podřízena i specifická scénografie, která v sobě nese odkazy na předválečnou avantgardu, do současnosti ji však přivádějí multimediální technologie v podobě živých projekcí, jež scéně dodávají další komunikační rozměr. Představení samotné pak po vzoru experimentálních scén testuje i překračuje zažité umělecké formy a živelně expanduje do celého prostoru včetně hlediště. V obou uvedených prostorách se jednalo o site-specific provedení neboť v pražském Alfredu ve dvoře byl velmi svébytně zahrnut i samotný dvůr a budova divadla, v brněnském prostoru obchodního centra Dornych to zase byly některé nalezené objekty v OC, jako třeba jezdící schody, nákupní vozíky apod. V obou případech performeři expandovali mezi diváky i mimo standardně vymezené jeviště a hlediště.
Uskutečněná představení:
31.8. 2022 Praha – divadlo Alfred ve dvoře
1. 9. 2022 Praha – divadlo Alfred ve dvoře
2. 9. 2022 Praha – divadlo Alfred ve dvoře
30.9.2022 Brno – OC Dornych – Terén

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba

7. Prezentace na festivalu Densités
Záměrem projektu bylo zajištění vůbec prvního vystoupení hudebníka z České republiky na významném festivalu Densités ve Francii. Konkrétně se jednalo o spolupráci Petra Vrby s francouzskými hudebníky (případně dalšími účastníky festivalu) na 28. ročníku festivalu. Dalším dlouhodobějším cílem bylo navázání další spolupráce se zahraničními hudebníky a hudebnicemi, promotéry a taktéž prezentovat dobré jméno České republiky. Vzhledem k tomu, že Petr Vrba vystoupil s významným francouzským hráčem Erikem Em (koncert sklidil obrovský aplaus), na místě se setkal i s dalším francouzským hráčem, a to klarinetistou Xavierem Charlesem, a vytvořili nový projekt s významným německým trumpetistou Axelem Dörnerem, který na festivalu taktéž vystupoval, můžeme říci, že záměr byl 100% naplněn.
Úspěšný koncert v duu s Erikem Em byl zaznamenán a spolu s rozhovorem s oběma protagonisty odvysílán na Radiu Densités, které pro festival zajistilo bruselské Radio Panik, v režii Nico Bogaertse.
Rozhovor je k poslechu případně zde: https://on.soundcloud.com/va7uh
Fotografie z koncertu: http://nolog.link/s/Suqbjr
Recenze z celého festivalu, včetně koncertu Petra Vrby spolu s Erikem Em, recenze, která je zakončena slovem „Spectral“, je k dispozici zde: https://lagazettebleuedactionjazz.fr/festival-densites-2022/

Kurátor projektu za Mlok: Petr Vrba

8. BioTroja
Ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy bylo uskutečněno několik kulturních akcí (dílny, koncerty, výstavy) v prostředí Trojského zámku.
Kurátor projektu za Mlok: Miloš Vojtěchovský

9. Cense Earth
Asociace Mlok je součástí mezinárodní sítě pro akustickou ekologii: https://cense.earth/
Kurátor projektu za Mlok: Miloš Vojtěchovský

V roce 2022 činnost Asociace Mlok, z.s. finančně podpořili: Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury, Státní fond kultury a Praha 7.